top of page

Lè w montre yon kat manm Children's Museum of Wilmington, yon vizitè ka jwenn admisyon a mwatye pri nan Museum of Coastal Carolina ak/oswa nan Planetarium Ingram. Lè w montre yon kat manm Coastal Carolina oswa Planetarium, yon vizitè ka jwenn admisyon a mwatye pri nan Mize pou Timoun nan Wilmington.  

Moun ki pa manm CMoW yo ka resevwa $1 sou admisyon regilye nan Museum of Coastal Carolina oswa Ingram Planetarium lè yo montre yon resi ki soti nan The Children's Museum of Wilmington nan sèt jou ki sot pase yo.

 

Mize Coastal Carolina sitiye nan 21 East Second Street., Ocean Isle Beach, NC 28469. 910-579-1016. www.museumplanetarium.org

 

Ingram Planetarium sitiye nan 7625 High Market Street, Sunset Beach, NC 28468. 910-575-0033. www.museumplanetarium.org   

Reciprosite ak Mize Coastal Carolina ak Ingram Planetarium

bottom of page