top of page

ADMISYON

Adults/Children:  $10

Military: $9

Seniors: $9
Educators: $9

 Children under 12 months:  Free

Museums For All: $3

Weekday Member Admission

All Members: Free (Mon. - Fri.) 

Weekend Member Admission:

Adventurer/Explorer/Contributor Members: Free

Navigator Members: $5

DiSCOUNTS

  Granmoun/Timoun:  $9.75

Militè:  $8.75

Granmoun aje:  $8.75

  Timoun ki poko gen 12 mwa:  Gratis

Manm CMOW jou lasemèn yo:

Gratis (Lendi - Vandredi) & 1/2 nan wikenn

CMOW ACM/Anytime Manm: Gratis

Manm ACM: 1/2 koupe

RABAS

Rabè militè aplikab  pou chak
veteran oswa
pèsonèl militè aktif
 
ak idantifikasyon militè. Li pral mande w pou w chwazi opsyon pou tikè regilye, tikè pou granmoun aje oswa opsyon tikè militè nan chèk la.

Si ou gen yon pas bibliyotèk, admisyon gratis oswa pas admisyon rabè, tanpri rele epi rezève nan telefòn nan pandan lè nou fonksyone.  

Nou se yon manm k ap patisipe nan Rezo Resipwòk Mize pou Timoun yo.
Èske w gen yon manm nan yon lòt mize timoun? Manm ACM yo ka achte tikè an pèsòn a mwatye pri. Prezante prèv manm nan biwo a lè yo rive. Tcheke la a pou wè si ou kalifye pou rabè ACM nou an.

Si w ap achte tikè rabè Museums For All ak yon kat SNAP oswa EBT, ou ka achte tikè w yo an pèsòn pou $3 lè w rive.  

Koupon ki te ekspire pandan fèmen nou an te pwolonje sis mwa apati dat ekspirasyon an. Rele nou si w gen nenpòt lòt kesyon sou admisyon rabè.

If you have a library pass, guest pass, or valid coupon, you are able to present the pass during check-in at our Front Desk during operating hours on non-event days. Coupons that expired during our closure were extended six months from the expiration date. Give us a call if you have any additional questions about discounted admission. 

Discounts

LÈ 

SUMMER HOURS

Labor Day- Memorial Day

Memorial Day-Labor Day

    Orè operasyon: 

Lendi
FÈMEN

Madi jiska Samdi

9 AM - 5 PM  
  
Dimanch
1:00 pm -5:00 pm

Enskri pou bilten nou an anba paj sa a pou w pa rate yon mizajou!

Monday through Saturday
9 AM - 5 PM 
   
Sundays
1:00 pm -5:00 pm

bottom of page