top of page

Rapò Anyèl nou an

Chak ane, The Children's Museum of Wilmington prepare yon rapò anyèl pou pataje pwen enpòtan ak siksè ane a ak anplwaye, donatè, patnè kominotè yo, manm kominote a, ak moun ki fè li posib pou nou pouswiv misyon nou an. 

bottom of page