top of page
Newsletter Daily Programs (6).jpg

APRANN SOU PWOGRAM NOU YO

Nou ofri pwogram edikatif chak jou a 10 AM ak 3:30 PM Madi-Vandredi ak pwogram pop-up nan wikenn yo. Aksè nan Pwogram chak jou nou yo enkli ak admisyon sou yon baz premye vin premye sèvi. Enskri pou pwogram ou vle lè w rive nan Resepsyon an! 

A Good Story

Tan istwa matènèl

Madi a 10:00 AM

Modèl pou elèv ki gen laj 3 ak 5 men amizan pou tout fanmi an! Edikatè mize yo li istwa yo chwazi awotvwa pou ede ankouraje yon enterè nan liv ak lekti. Tan istwa preskolè ede deklanche imajinasyon, modèl pratik lekti pozitif, epi ankouraje ladrès pou tande ak alfabetizasyon bonè!

IMG_5481.jpg

Mize pou Timoun nan Wilmington prezante kat nivo ekspozisyon entèaktif, pratik ak eksperyans. Chak Mèkredi apremidi, rantre nan edikatè nou yo pandan n ap eksplore chak ekspozisyon bèl bagay. Dekouvri mize a atravè yon nouvo lantiy chak semèn! Aktivite sa a rekòmande pou tout laj!

Children in Science Class

Rele tout kiddos kirye! Anseye timoun yo sou syans, teknoloji, jeni, atizay ak matematik (STEAM) se yon bon fason pou timoun yo aprann sou pwosesis syantifik la epi devlope ladrès panse kritik yo. Ansanm nou egzamine epi aprann plis sou mond kaptivan nou an. Vin eksplore, jwe, envestige, epi eseye nouvo bagay nan Full STEAM Ahead! Pwogram sa a rekòmande pou laj 4+.

Kids Painting

Opinye pou laj 5 an ak plis, vin jwenn kreyatif ak atizana enspire nou yo!
Vwayaje atravè mond lan, ale vèt pandan n ap monte ak resikle, epi sèvi ak yon varyete zouti ak mwayen nan Crafty Kids! Pwogram sa a rekòmande pou laj 5+.

NATURE NAVIGATORS
Tuesdays at 3:30 PM

FULL STEAM AHEAD
Wednesdays at 10 AM

CRAFTY KIDS
Wednesdays at 3:30 PM

Eating Watermelon

Kòmanse ak yon istwa, apresa ajoute yon ti goute amizan! Pwogram sa a konekte alfabetizasyon ak kwit manje. Chak semèn nou pral jwenn kreyatif ak 'kwit manje' ki baze sou yon liv istwa pi renmen.
Pwogram sa a rekòmande pou laj 3+.

Harris Teeter patwone StoryCooks.

Summer Promo (1).png

Ti byolojis maren ou yo pral aprann tout bagay sou byoloji maren atravè jwèt kreyatif, eksperyans, aktivite pratik, ak plis ankò!
Ocean Explorers rekòmande pou timoun ki gen laj 4+.

Kids Playing with Lego

Chante, fè mizik, danse, epi jwe! Toddler Time konsantre sou laj 1 a 3 lè l sèvi avèk aktivite sansoryèl pou ede ti k ap aprann yo eksplore, kreye, devlope ak aprann pandan y ap pran plezi. Trape tout kat tèm chak mwa pandan y ap vire chak semèn! 

Kids Blowing Bubbles

Pwogram Sci-Fri nou an kouvri tout bagay ki ekstèn nan espas ki pi piti mikwòb nan kò nou an. Vandredi Syans se yon nouvo sous entèaktif pou leson edikatif pratik ak eksperyans sou syans, teknoloji, ak plis ankò! Pwogram sa a rekòmande pou laj 4+.

STORYCOOKS
Thursdays at 10 AM

SEA STARS
Thursdays at 3:30 PM

TODDLER TIME
Fridays at 10 AM

SCI FRI
Fridays at 3:30 PM

bottom of page