top of page
IMG_4203.jpg

Konsènan CMoW

CMoW se yon òganizasyon 501(c)(3) ki pa gen pwofi. 
CMOW Hand Only PNG Transparent_edited.png

MISYON NOU 

Pou bay yon anviwonman akeyan ak angaje ki ankouraje atizay pratik, syans, ak aprantisaj ki konsantre sou alfabetizasyon pou timoun ak fanmi yo.  

VALÈ NOU

Pwomosyon Aprantisaj Fanmi

 

Nou angaje timoun yo ak fanmi yo nan eksperyans aprantisaj lajwa lè l sèvi avèk pouvwa jwèt la. Nou bay yon anviwonman ki an sekirite, pwòp e ki envite kote timoun yo jwenn anpil opòtinite pou yo eksplore. Nou ofri ekspozisyon entèaktif ak pwogram chak semèn kote timoun yo ka eksplore kiryozite natirèl yo.

Bay valè nan kominote nou an

 

Nou aspire pou vin yon katalis pou angajman katye ak kominote a. Nou chèche epi kolabore ak lòt enstitisyon ak òganizasyon lokal yo pou kreye patenarya dinamik ki ogmante enpak pozitif mize nou an.

Jwe ak objektif

 

Nou prezante timoun yo yon apresyasyon pou mond nou an. Nou sipòte devlopman ladrès fondamantal esansyèl nan timoun yo. Nou ede kreye etensèl ki limen yon lanmou aprantisaj dire tout lavi. 

ISTWA NOU 

1991

Planifikasyon kòmanse

Kòmanse an 1991, yon gwoup travay paran lokal yo te kòmanse pouswiv lide yon aprantisaj "pral" atravè sant jwèt. Lig Junior nan Wilmington, NC te patisipe epi ede nan devlopman plis lide a.

1997

Louvri pou Piblik la

Apre plizyè ane rechèch ak etid paran yo, lidè kominotè yo ak edikatè yo, Mize pou Timoun Wilmington te louvri pòt li nan dat 10 oktòb 1997.

2000
Yon Nouvo Kay
Avèk yon kominote k ap grandi ak yon kantite timoun ki pare pou jwe pou aprann, li te vin byento  aparan ke sit aktyèl la pa t 'kapab  akomode ogmante kantite envite yo. Mize a te agrandi. Plis pwogram yo te
yo te prezante ak nouvo ekspozisyon yo te fèt. Lanmou pou mize a te deja  ap grandi e konsa te gwosè li. Li te vin tan pou plis espas!
2004
Istorik anba lavil Wilmington

Pou rankontre kantite vizitè yo ki te kontinye ap grandi, nan ane 2004 Mize a te achte twa bilding ki te genyen ansyen Mize Atizay St. John a kòm nouvo sit pou The Children's Museum of Wilmington (CMoW). St. John's Masonic Lodge, Legliz Otodòks grèk, ak Cowan House se pyès chè nan istwa Downtown Wilmington. Yo konsève jodi a kòm nouvo kay CMoW.

Rankontre ekip la

Nou se yon ti pakèt kreyatif  ak moun ki amizan ki tout pran swen yon sèl bagay awizom... ede timoun yo aprann!

Ansanm nou fòme fanmi zanmitay CMoW ou. 

ANTRE EKIP LA

Fanmi CMoW toujou ap grandi. Aprann sou volontè, estaj, ak opòtinite travay. 

KONSÈY DIRECTÈ

Rankontre manm kominote yo ki fòme aktyèl Konsèy Direktè nou an.

The Children's Museum of Wilmington is a 501(c)(3) non-profit organization (Tax ID# 56-2043649)
bottom of page