top of page

CMoW Kan

Children's Museum of Wilmington kwè ke timoun yo aprann pi byen atravè eksperyans edikatif pratik ak kreyatif. Nou bay timoun yo pwogram ak ekspozisyon entèaktif ki mete aksan sou ladrès panse kritik, enstriksyon STEAM, ak pwojè pratik nan ti gwoup.  Nou ofri yon pakèt kan tematik ki dirije pa edikatè ki angaje, kalifye, pou adapte ak sipòte enterè chak timoun. Layout inik nou an gen ladan twa bèl bilding istorik, yon jaden sansoryèl, yon ekspozisyon dlo entèaktif, ak yon zòn deyò, ki bay timoun yo anpil espas pou timoun yo deplase, aprann ak jwe.

2021 CampS

Make sure to subscribe to our weekly e-newsletter to never miss an update!

STEM Camp
 

April 1-5, 9 AM-1 PM (Ages 5-8)

Come grow with us this spring at Caterpillar Camp! At this outdoor based camp, learners will explore plants, animals, and the world around them. Campers will get their hands dirty and discover why taking care of Earth is important. We will even work together to raise our own caterpillars!

Music Mania Camp

June 17th - 21st, 9 AM-1 PM (Ages 5-6)

July 8th - 12th, 9 AM-1 PM (Ages 7-8)

This camp is out of this world! Young voyagers will learn about the science and technology making space exploration possible, dive into astronomy, create crafts and conduct experiments. Venture into the universe at CMoW as a Space Voyager!

Coastal Connections

July 15th - 19th, 9 AM-1 PM (Ages 5-6)

July 22nd - 26th, 9 AM-1 PM (Ages 7-8)

Get ready to learn all about the ocean and the creatures that call it home! Campers will explore marine mammals, ocean plants, fish, and more through a week full of hands-on learning. We’ll end the week with a field trip onto the Cape Fear River!

Camp CMoW

June 10-14, 9AM-1 PM (Ages 5-8)

August 12-16, 9AM-1 PM (Ages 5-8)

Choose whether to start or finish the summer at Camp CMoW! Campers will focus on a different theme each day and wrap up the week with a field trip. Themes will cover all that CMoW has to offer, including art, STEM, and literacy. 

Kan Istwa
 

June 24 - 28, 9 AM-1 PM (Ages 5-8)

Join us for Art Adventures this summer! We will be exploring the art work of many famous artists. Campers will be inspired by these masters to create their own acrylic and watercolor paintings, collage, sculptures and more. Other activities will include daily museum time, independent art work and an art show as we close the week.

Eco Explorers
 

July 29th - August 2nd, 9 AM-1 PM (Ages 5-6)

August 5th - 9th, 9 AM - 1 PM (Ages 7-8)


At this outdoor based camp, students will explore all things nature, from plants to animals and the world around them! Eco Explorers will get their hands dirty and discover why taking care of Earth is important. We’ll end the week with a field trip onto the Cape Fear River!

Bagay ou dwe konnen

 • Tout opsyon kan yo disponib.

 • Sesyon maten AK tout lajounen kan yo ap bezwen pote manje midi chaje.

 • Tout kanpay ki gen laj senkan oswa plis bezwen yon mask.

 • Tout kanpay yo ap bezwen pote yon boutèy dlo ki kapab itilize ankò ki ranpli.

 • Tanpri enfòme nou sou nenpòt alèji pandan enskripsyon an.

 • Kapasite 8 kan pou chak kan.

 • 5 timoun oswa mwens, yon edikatè.

 • 6 timoun oswa plis, edikatè prensipal + anplwaye a tan pasyèl.

 • 8:45AM - 9:00AM lè arive.

 • Kanpay yo ka enskri pou yon kan maten ak kan apremidi.

 • Yo bay ti goute. 

  An akò ak règleman COVID-19, nou pral aplike pratik sekirite, distans sosyal nan tout kan an. Yo pral mande kouvèti figi pou chak patisipan senkan oswa plis.

Newsletter Signup
bottom of page