top of page

CMoW Kan

Children's Museum of Wilmington kwè ke timoun yo aprann pi byen atravè eksperyans edikatif pratik ak kreyatif. Nou bay timoun yo pwogram ak ekspozisyon entèaktif ki mete aksan sou ladrès panse kritik, enstriksyon STEAM, ak pwojè pratik nan ti gwoup.  Nou ofri yon pakèt kan tematik ki dirije pa edikatè ki angaje, kalifye, pou adapte ak sipòte enterè chak timoun. Layout inik nou an gen ladan twa bèl bilding istorik, yon jaden sansoryèl, yon ekspozisyon dlo entèaktif, ak yon zòn deyò, ki bay timoun yo anpil espas pou timoun yo deplase, aprann ak jwe.

2021 CampS

Gou nan kan Mondyal la

June 12 - 16, 9 AM-1 PM (Ages 5-6)

June 19 - 23, 9 AM-1 PM (Ages 7-8)

Join us at camp this week as we take on saving the world! We'll practice our superhero skills, face challenging obstacles, and even create our own superhero gear.

We will investigate the science behind our powers and discover all the secrets of superheroes!

Music Mania Camp

July 10 - 14, 9 AM-1 PM (Ages 5-6)

July 17 - 21, 9 AM-1 PM (Ages 7-8)

Join us at camp this week as we embark on an adventure into space! As young new astronauts we will learn about the science behind rockets, explore all the planets, and study the stars in the sky with our very own telescopes! It's going to be a rocking great time!

Coastal Connections

July 31 - August 4, 9 AM-1 PM (Ages 5-6)

August 7 - 11, 9 AM-1 PM (Ages 7-8)

Get ready to learn all about the ocean and the creatures that call it home! Campers will explore marine mammals, ocean plants, fish, and more through a week full of hands-on learning. We’ll end the week with a field trip onto the Cape Fear River!

Kan Istwa
 

June 26 - 30, 9 AM-1 PM (Ages 5-8)

Join us for Art Adventures this summer! We will be exploring the art work of many famous artists. The campers will be inspired by these masters to creating their own acrylic and water color paintings, collage, sculptures and more. Other activities will include daily museum time, independent art work and an art show as we close the week. 

STEM Camp
 

July 24 - 28, 9 AM-1 PM (Ages 5-8)


Join us at camp this week as we read the most famous children's storybooks and fairy tale stories! With each story we will get creative with the characters, have fun with arts and crafts, and maybe even tell a story of our own! Let's dive right into a good story!

Eco Explorers
 

August 14 - 18, 9 AM-1 PM (Ages 5-8)

Early Engineers is all about hands-on STEM activities! Campers will explore the world of engineering by designing, building, and testing their own creations. Puzzles, team challenges, and project based lessons will be sure to spark an excitement for problem solving in your little learner.

Bagay ou dwe konnen

 • Tout opsyon kan yo disponib.

 • Sesyon maten AK tout lajounen kan yo ap bezwen pote manje midi chaje.

 • Tout kanpay ki gen laj senkan oswa plis bezwen yon mask.

 • Tout kanpay yo ap bezwen pote yon boutèy dlo ki kapab itilize ankò ki ranpli.

 • Tanpri enfòme nou sou nenpòt alèji pandan enskripsyon an.

 • Kapasite 8 kan pou chak kan.

 • 5 timoun oswa mwens, yon edikatè.

 • 6 timoun oswa plis, edikatè prensipal + anplwaye a tan pasyèl.

 • 8:45AM - 9:00AM lè arive.

 • Kanpay yo ka enskri pou yon kan maten ak kan apremidi.

 • Yo bay ti goute. 

  An akò ak règleman COVID-19, nou pral aplike pratik sekirite, distans sosyal nan tout kan an. Yo pral mande kouvèti figi pou chak patisipan senkan oswa plis.

bottom of page