CMoW Kan

Children's Museum of Wilmington kwè ke timoun yo aprann pi byen atravè eksperyans edikatif pratik ak kreyatif. Nou bay timoun yo pwogram ak ekspozisyon entèaktif ki mete aksan sou ladrès panse kritik, enstriksyon STEAM, ak pwojè pratik nan ti gwoup.  Nou ofri yon pakèt kan tematik ki dirije pa edikatè ki angaje, kalifye, pou adapte ak sipòte enterè chak timoun. Layout inik nou an gen ladan twa bèl bilding istorik, yon jaden sansoryèl, yon ekspozisyon dlo entèaktif, ak yon zòn deyò, ki bay timoun yo anpil espas pou timoun yo deplase, aprann ak jwe.

2021 CampS

Kan Istwa
 

7/11-7/15, 9 AM-1 PM, ages 5-8

Join us at camp this week as we embark on an adventure into space! As young new astronauts we will learn about the science behind rockets, explore all the planets, and study the stars in the sky with our very own telescopes!

Gou nan kan Mondyal la
SOLD OUT

6/27-7/1, 9 AM-1 PM, ages 5-8

Join us for Ocean's Alive this summer! Dive into camp at CMoW as we learn all about the ocean and the creatures that call it home! This week at camp we will engage in ocean related crafts, activities, and play while enjoying all that the Museum has to offer.

Music Mania Camp

7/18-7/22, 9 AM-1 PM, ages 5-8

Join us at camp this week as we put on our lab coats & safety goggles and learn about important scientific discoveries! We will start the week off learning the scientific method and then begin our experimenting with test tubes and microscopes!

Color Outside the Lines Art Camp

8/1-8/5, 9 AM-1 PM, ages 5-8


Try something new and use a variety of tools, mediums, and processes to produce your very own masterpiece! We will look at styles of famous artists from around the world as our inspirations. 

STEM Camp
 

7/25-7/29, 9 AM-1 PM, ages 5-8

Join us at camp this week as we head to the summer olympics! Our goals are to go for the gold! We will jump our highest, run our fastest, and strengthen our muscles in our fun olympic games! This week is all about learning how to keep our bodies healthy, strong, & active!

Early Engineers
 

8/8-8/12, 9 AM-1 PM, ages 5-8

Early Engineers is all about hands-on STEM activities! Campers will explore the world of engineering by designing, building, and testing their own creations. Puzzles, team challenges, and project based lessons will be sure to spark an excitement for problem solving in your little learner.

Bagay ou dwe konnen

 • Tout opsyon kan yo disponib.

 • Sesyon maten AK tout lajounen kan yo ap bezwen pote manje midi chaje.

 • Tout kanpay ki gen laj senkan oswa plis bezwen yon mask.

 • Tout kanpay yo ap bezwen pote yon boutèy dlo ki kapab itilize ankò ki ranpli.

 • Tanpri enfòme nou sou nenpòt alèji pandan enskripsyon an.

 • Kapasite 8 kan pou chak kan.

 • 5 timoun oswa mwens, yon edikatè.

 • 6 timoun oswa plis, edikatè prensipal + anplwaye a tan pasyèl.

 • 8:45AM - 9:00AM lè arive.

 • Kanpay yo ka enskri pou yon kan maten ak kan apremidi.

 • Yo bay ti goute. 

  An akò ak règleman COVID-19, nou pral aplike pratik sekirite, distans sosyal nan tout kan an. Yo pral mande kouvèti figi pou chak patisipan senkan oswa plis.