KESYON YO POZE SOUVAN SOU MANM

Kouman pou mwen konekte pou rezève tikè?

Menm si ou gen yon manm, ou dwe premye enskri pou sit nou an anvan ou kapab konekte ak rezève tikè isit la. Asire w ke w ap itilize adrès imel la ak tout enfòmasyon ou te siyen okòmansman pou manm ou, otreman manm ou p ap konekte. Si ou bezwen mete ajou oswa verifye enfòmasyon ou yo, ban nou yon apèl pandan lè travay nou yo.

Kouman mwen ka jwenn aplike rabè mwen an nan yon Manb?

Si w ap aplike yon rabè ou dwe achte manm ou nan telefòn oswa an pèsòn nan pwochen vizit ou a. Si w ap aplike yon rabè edikatè oswa militè, gen idantifikasyon w pare. Si w ap aplike yon acha tikè pou yon manm, gen nimewo lòd ou pare.

Ki moun ki resevwa Manb Avanturyé adisyonèl la lè yon moun achte yon Manb Kontribye?

Yon fanmi ki merite nan kominote nou an resevwa yon Manb Avanturyé pou chak Manm Kontribye yo achte. Pou rekòmande yon fanmi klike isit la.

Èske mwen oblije rezève tikè sou Entènèt si mwen gen yon manm?

Si ou gen yon manm, ou ka antre nan yon jou nòmal lè w rezève tikè sou Entènèt oswa lè w tcheke manm ou nan Resepsyon an. Sèl fwa ou oblije rezève nèt sou entènèt la se jou evènman nou an! Klike la a pou tcheke tout evènman espesyal nou yo.

Konbyen tan yon Manb dire?

Chak manm dire jiska fen mwa achte nan ane annapre a. Pou egzanp: Si achte 06/13 nan 2021 li dire jiska 06/30 nan 2022.

Èske ou ka eseye mize a anvan ou angaje w nan yon manm?

Wi, ou ka achte tikè admisyon jeneral pou vizite mize a epi aplike pou achte tikè sa a nan nenpòt nivo manm pita!

Kouman pou mwen aplike tikè mwen yo nan yon Manb?

Chak achte tikè vini ak yon nimewo lòd ak nimewo tikè. Si ou vle jwenn yon rabè oswa tikè pou manm ou, ou ka fè sa nan telefòn oswa an pèsòn nan pwochen vizit ou a ak nimewo lòd ou a. 

Konbyen granmoun ak timoun ki kapab sou yon manm?

Chak manm se pou de adilt non ak tout timoun nan kay la.
Manm yo kapab ajoute yon adilt siplemantè pou $25.

Tout manm, eksepte adilt siplemantè a, se  ki pa transfere. Si pandan ane a moun k ap bay swen w la chanje, ou ka ajiste adilt siplemantè yo nonmen sou manm ou a epi yo ba w yon nouvo kat pou moun sa a.

Jounou mwen an vle mennen pitit mwen yo nan mize a lè l sèvi avèk manm mwen an. Ki jan sa travay?

Se sèlman de adilt yo nonmen ki sou yon manm ki bay antre gratis nan Mize a. Nounou, granparan, oswa lòt manm fanmi yo ap gen pou peye admisyon an. Sepandan, pou $25 ou ka ajoute yon twazyèm adilt sou manm ou si adilt sa a pral fè vizit souvan oswa youn ka fè jounou ou youn nan de adilt yo rele yo.

Èske mwen ka mennen envite ak manm mwen an?

Tout envite yo akeyi. Sepandan, si yo pa yon adilt ki nonmen nan manm ou yo pral oblije peye admisyon.

Manm Adventurer ak Explorer a gen ladan 4 pasaj gratis pou yon sèl fwa pou itilize pou lòt envite.

Mwen gen yon manm Navigator. Èske mwen ka antre nan wikenn yo?

Manm Navigatè yo resevwa mwatye admisyon nan Mize a nan wikenn.

Tanpri kontakte Koòdonatè Manm Jessie nou an nan jgoodwin@playwilmington ak nenpòt lòt kesyon, oswa ban nou yon apèl nan 910-254-3534.