top of page

ANTRE EKIP NOU

Thank You Video.png
CMoW Logo White Letters Transparent.png

We are looking for the best to join our team. We are a small bunch of creative and fun individuals who all care about one awesome thing...helping kids learn!

TRAVAY

Nou ap chèche pi bon yo rantre nan ekip nou an. Nou se yon ti pakèt moun kreyatif ak amizan ki tout gen sousi pou yon sèl bagay fantastik... ede timoun yo aprann! Si pa gen okenn pozisyon ki afiche anba a, nou toujou aksepte rezime. Pou travay, voye yon imèl rezime w ak lèt kouvèti w bay careers@playwilmington.org.  Pou aplike pou pozisyon Manm Ekip a tan pasyèl anba a, voye rezime w ak lèt kouvèti w bay kroby@playwilmington.org.

CURRENT OPENINGS
ESTAJYON

Yo ofri estaj nan mize pandan tout ane a epi yo ka konbine avèk domèn etid ou a.  Pou konsiderasyon, tanpri soumèt rezime w la ak lèt kouvèti w eksplike zòn operasyon w enterese nan (maketing, pwogramasyon, elatriye) bay  internships@playwilmington.org.  Si estaj la obligatwa pou domèn etid ou a, tanpri mete tou kondisyon akademik ou dwe satisfè. 

OUVERTI KOUNYE A
VOLONTE

Nou gen plizyè fason ou ka sèvi kòm volontè avèk nou!  Tout volontè yo dwe gen yon atitid pozitif, yo dwe zanmitay, epi sa ki pi enpòtan, travay byen ak timoun yo. Ou dwe gen 16 an oswa plis epi ou dwe ranpli 20 èdtan nan 6 mwa tan. Soumèt aplikasyon pou volontè ki ranpli yo ak dokiman yo an pèsòn nan biwo nou an oswa voye yon imèl ba yo nan jgoodwin@playwilmington.org.  

CURRENT OPENINGS
bottom of page