top of page

Done Kounye a

Children's Museum of Wilmington se yon òganizasyon 501(c)3 san bi likratif ki sitiye nan anba lavil Wilmington, NC. Nou ofri yon anviwonman ki an sekirite epi ki enteresan ak kontak kote timoun yo ka aprann aktivman atravè jwèt kreyatif ak imajinasyon.

 

Se grasa ou ke timoun yo nan kominote nou an kontinye gen yon kote ki an sekirite epi ki enteresan pou jwe pou aprann.

Mèsi pou sipò ou kontinye bay Mize pou Timoun nan Wilmington.

What can your contribution help us achieve?

Ede men

$100 Bay founiti ki nesesè pou yon mwa nan yon pwogram edikasyon chak jou (STEM, Art, Literacy).
 

Ankouraje jwe

$500 Fonksyone yon pwomnad nan Mize a pou 50 timoun ki pa gen anpil sèvis.

Enspire imajinasyon

$1,250 Ede bay timoun ekspozisyon entèaktif ak edikasyon.

Ankouraje kreyativite

$2,500 Sipòte dotasyon nou an ki pral ede asire jenerasyon kap vini yo pral kapab jwi Mize a.

Foster Life Learners

$5,000 Sustains pwogram sansibilizasyon Mize pou yon ane bay òganizasyon tankou Smart Start, MLK, Nourish NC, ak Brigade Boys & Girls Club.

The Children's Museum of Wilmington is a 501(c)(3) non-profit organization (Tax ID# 56-2043649)

bottom of page