top of page
Stock Promo Photos.png

Done Kounye a

Children's Museum of Wilmington se yon òganizasyon 501(c)3 san bi likratif ki sitiye nan anba lavil Wilmington, NC. Nou ofri yon anviwonman ki an sekirite epi ki enteresan ak kontak kote timoun yo ka aprann aktivman atravè jwèt kreyatif ak imajinasyon.

 

Se grasa ou ke timoun yo nan kominote nou an kontinye gen yon kote ki an sekirite epi ki enteresan pou jwe pou aprann.

Mèsi pou sipò ou kontinye bay Mize pou Timoun nan Wilmington.

Ede men

$100 Bay founiti ki nesesè pou yon mwa nan yon pwogram edikasyon chak jou (STEM, Art, Literacy).
 

Ankouraje jwe

$500 Fonksyone yon pwomnad nan Mize a pou 50 timoun ki pa gen anpil sèvis.

Enspire imajinasyon

$1,250 Ede bay timoun ekspozisyon entèaktif ak edikasyon.

Ankouraje kreyativite

$2,500 Sipòte dotasyon nou an ki pral ede asire jenerasyon kap vini yo pral kapab jwi Mize a.

Foster Life Learners

$5,000 Sustains pwogram sansibilizasyon Mize pou yon ane bay òganizasyon tankou Smart Start, MLK, Nourish NC, ak Brigade Boys & Girls Club.

The Children's Museum of Wilmington
Endowment Fund

Fon Dotasyon CMoW a te etabli an 2009 kòm yon sous pou tout tan  ak finansman pèmanan pou sipòte CMoW. 
IMG_3329.JPG

Children's Museum of Wilmington kontan anpil pou l anonse nou atenn Objektif $25,000 Endowment Match Challenge nou an. Ned ak Margaret Barclay yo te etabli The Children's Museum of Wilmington Endowment Fund plizyè ane de sa. Nan ane 2018, yo te ofri defi matche ak $25,000 san gad dèyè.

Jim Karl, ansyen Direktè Egzekitif CMoW, di: “Donatè ki reflechi ak san konsyans tankou Ned ak Margaret se poto prensipal siksè finansye Mize a, nou tèlman rekonesan pou nou genyen yo kòm sipòtè.  

Fon Dotasyon CMoW a te etabli an 2009 kòm yon sous finansman pèmanan ak pèmanan pou sipòte CMoW. North Carolina Community Foundation jere fon CMoW a.

"Nou te kòmanse sipòte Mize pou Timoun yo anpil ane de sa lè nou te gen jèn pitit pitit epi nou te wè benefis nan anpil eksperyans diferan yo te jwi. Nou te ede etabli The Children's Museum of Wilmington Endowment Fund lè nou reyalize ke yon fon konsa ta bay Mize a yon sous toutan revni nesesè nan tan kap vini an."

Mèsi Ned ak Margaret Barclay!

Endoment Fund
Annual Fund
bottom of page