MWA MISYON

August 2022

Fè yon diferans nan kominote nou an Mwa Misyon sa a. Pou mwa Out la, n ap kolekte NOUVO founiti pou lekòl  pou elèv yo nan Sunset Park Elementary School.

  • kreyon koulè

  • kreyon koulè  

  • kreyon  

  • kaye  

  • dezenfekte  ti sèvyèt

Depoze founiti lekòl yo nan Resepsyon nan Mize a kounye a jiska fen mwa Out.  

Pote yon don pou yon admisyon $5 nan mize a. Sa a se chans pafè a pou manm nou yo pote yon zanmi ansanm!

Mize pou Timoun nan Wilmington
116 Orange St. Wilmington NC 28401

Accepting:

  • Juice boxes & small plastic water bottles

  • Individually wrapped snacks 

  • New child size blankets

  • Printer Paper

Donasyon lajan kach yo aksepte tou.
Pou plis enfòmasyon sou Mwa Misyon, tanpri kontakte Andrea Davis nan adavis@playwilmington.org

2022 Mission month tv slide and web (1).png
2022 Mission month tv slide and web (2).png