top of page

ADMISYON

 Granmoun/Timoun:  $9.75

Militè:  $8.75

Granmoun aje:  $8.75

  Timoun ki poko gen 12 mwa:  Gratis

Manm CMOW jou lasemèn yo:

Gratis (Lendi - Vandredi) & 1/2 nan wikenn

CMOW ACM/Anytime Manm: Gratis

Manm ACM: 1/2 koupe

Tout vizitè yo oblije achte
ak/oswa rezève tikè davans
sou entènèt.
  Tout vizitè yo oblije achte ak/oswa rezève tikè davans sou entènèt. Si ou gen yon admisyon gratis oswa yon pas admisyon rabè, tanpri rele epi rezève nan telefòn nan pandan lè nou fonksyone.

Mèsi!

Rabè militè aplikab  pou chak
veteran oswa
pèsonèl militè aktif
 
ak idantifikasyon militè.
 

Programs Promo_edited.jpg
CMoW 2021 Logo 1 PNG White Words.png
Exploration Station- Logo Sign_edited.png
bottom of page